Kultur Bahnholf Eller, Düsseldorf

Dokumentation från utställningen i Düsseldorf.